Oferta szkoleniowa dla nowych wersji systemu Mediqus

Aby dowiedzieć się więcej na temat szkoleń prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: tel. 801 000 679, (22) 266 88 06, bok@gabos.pl.

 

Dostępne szkolenia online:

  1. Rejestracja pacjenta w systemie Mediqus + POZ
  2. Obsługa Gabinetu lekarskiego
  3. Oddział szpitalny w Mediqus Szpital
  4. Administracja/konfiguracja systemu Mediqus
  5. Rehabilitacja
  6. Rozliczenia z NFZ i wymiana danych
  7. Kolejki
  8. Formularze

 

Rejestracja pacjenta w systemie Mediqus + POZ


Rejestracja nowego pacjenta, ubezpieczenia, eWUŚ, podwójna rejestracja.

łapki na lapku small

Szkolenie kierowane do osób odpowiedzialnych za rejestrację pacjentów posługujących się systemami Mediqus Przychodnia i Mediqus Szpital. Obejmuje zakres wiedzy niezbędny dla początkujących użytkowników, między innymi: rejestrację pacjentów, edycję wpisu, skierowania, zmianę poradni, sprawdzenia w systemie eWUŚ czy wpisywanie danych.


 

Obsługa Gabinetu lekarskiego


Zmiana miejsca pracy, omówienie funkcji kolejnych przycisków w ramach Gabinetu lekarskiego. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do lekarzy rozpoczynających pracę na systemie Mediqus Przychodnia lub Mediqus Szpitali i stanowi omówienie możliwości Gabinetu lekarskiego. Szkolenie ma na celu przedstawienie wiedzy dotyczącej: konfiguracji dostępu do określonych funkcji, prawidłowego wprowadzania danych dotyczących przebiegu wizyty pacjenta, badania, a także wystawiania skierowań.

 

Oddział szpitalny w Mediqus Szpital


Obsługa Ruchu Chorych, Księgi Głównej oraz Księgi Oddziałowej. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla pracowników szpitali koordynujących ruch pacjentów. Przewidziane jest omówienie kwestii związanych z przyjmowaniem pacjentów, przepisywaniem ich na inne oddziały, historią choroby, wypisami oraz tworzeniem odpowiednich druków.

Administracja/konfiguracja systemu Mediqus


serwer2

Zestaw szkoleń. Omówienie funkcjonalności przycisków „Funkcje” oraz „Ustawienia”, wybrane możliwości konfiguracji systemu oraz ustawienia cyklicznych zapytań do systemu eWUŚ. W codziennej pracy jednostki możliwość ograniczania dostępu do wybranych funkcji dla określonych użytkowników jest nie tylko udogodnieniem, lecz często również koniecznością zapewniającą bezpieczeństwo danych. Szkolenie adresowane do administratorów oraz informatyków obsługujących daną jednostkę umożliwi dostosowanie wielu funkcji systemu do potrzeb personelu. Przedstawione zostaną opcje ustawień dla użytkowników (dodawanie nowych, zmiany haseł, dostęp czasowy), ograniczanie lub blokowanie dostępu do wybranych funkcji systemu i inne.

 

Rehabilitacja


Rejestracja do Poradni lub na zabiegi, Księga Zleceń, Planowanie, zabiegi i ich realizacja w ramach Rehabilitacji. Wymóg informatyzacji placówek medycznych oraz przechowywania danych w formie elektronicznej dotyka wszystkich niemal sfer działalności jednostki ochrony zdrowia. Nie inaczej jest w przypadku praktyk rehabilitacyjnych. Funkcje, jakie udostępnia Rehabilitacja w ramach systemu Mediqus, to kompletne narzędzie do rejestracji pacjentów, gromadzenia i przetwarzania danych związanych z oferowanymi zabiegami, a także rozliczanie ich z NFZ.

Rozliczenia z NFZ oraz wymiana danych


Umowy, sprawozdania, rachunki. Systematyczne rozliczenia z NFZ są rzeczą konieczną, jednakże prowadzenie ich za pomocą systemu Mediqus jest znacznie łatwiejsze i w dużej mierze zautomatyzowane. Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z tym właśnie zakresem funkcjonalności systemu, a także zapoznają się z procedurami postępowania w przypadku konieczności rozliczenia pacjentów z innych krajów europejskich.

Kolejki


Obsługa kolejek w systemie Mediqus. Szkolenie oferuje wiedzę z zakresu tworzenia i konfiguracji kolejek, poprawiania błędów oraz wysyłania informacji o kolejkach do NFZ.

Formularze


Korzystanie z formularzy, wydruki konieczne na oddziałach i w Poradni. W pracy lekarza formularze stanowią duże ułatwienie. Szkolenie skierowane zarówno do informatyków jak i lekarzy przekazuje niezbędne informacje jak stworzyć nowy wydruk, dodawać do niego elementy, wypełniać i drukować tego typu dokumenty.

Centrum Edukacji

ikona centrum1Zapisz się na szkolenie i dowiedz się więcej o systemie Mediqus i nie tylko.
Czytaj więcej...

Zdalny serwis

ikona rescue3Połącz się ze zdalnym serwisem, aby uzyskać wsparcie.
Połącz z serwisem